Blog

altijd op de hoogte

prn_logo

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF) heeft over het 3e kwartaal van 2018 een heffing (de afvalbeheersbijdrage) opgelegd aan de eerste ontvangers van papier en karton. De afvalbeheersbijdrage is vastgesteld op € 3,50 per ton (exclusief btw) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF voor de periode tot begin 2020. Wij zijn verplicht deze afvalbeheersbijdrage aan u door te berekenen. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring. Voor meer informatie: http://www.prn.nl/bedrijf.

 

U  kunt ons bellen op 088 411 4400